ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΝΑΣ

Ο Δρ. Δούνας Κωνσταντίνος είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ – IΘΑΒΒΥΚ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τη θαλάσσια οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων, θαλάσσια τεχνολογία, ανάπτυξη τεχνητών υφάλων. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας(2001-2004). Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα (81). Συγγραφέας 71 διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Κάτοχος 6 εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βραβεύτηκε από τον ΟΒΙ για τη συμβολή του στην τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας (2002).

ιωαννησ μπρας

Ο Ιωάννης Μπρας ξεκίνησε την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του ως πολιτικός μηχανικός BEng (hons) Structural Engineering with Architecture και μηχανικός διαχείρισης έργου MSc in Project Management, από το Πανεπιστήμιο του Manchester και UMIST αντίστοιχα. Μέσα από διαφορετικά πόστα ευθύνης, όπως αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και Risk management στο κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων κατάφερε να πάρει αρκετές γνώσεις και εμπειρίες συνεργαζόμενος με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου.

Μετά την επιστροφή του το 2002 στην Ελλάδα, εργάστηκε στην ανάπτυξη ακινήτων και εμπορικών κέντρων, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών project management και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων.

Από το 2010 βρίσκεται στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στην αρχή ως Διευθύνων Σύμβουλος και από το 2012 και ως Πρόεδρος και οι κύριοι στόχοι του είναι μεταξύ άλλων, ο Στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Λιμένος Ηρακλείου με έμφαση στην κρουαζιέρα και την ανάπτυξη σχέσεων με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια και πολλαπλασιαστικότητα του κομβικού σημείου του Λιμανιού στην Μεσόγειο.ΘΑΝΟΣ ΔΑΙΛΙΑΝΗΣ

Ο Δρ. Θάνος Νταϊλιάνης , ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Θαλάσσιος βιολόγος (MSc, PhD) με εμφαση στη βιολογία των θαλάσσιων ασπόνδυλων, τη βιοποικιλότητα και την οικολογία των οικοσυστημάτων.Επαγγελματίας δύτης και συντονιστής επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων πεδίου, με περισσότερες από 1000 καταγεγραμμένες καταδύσεις για επιστημονική έρευνα. Ειδικός υποβρύχιος φωτογράφος και βιντεογράφος.

ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Η Δρ, Γιολάντα Κουλούρη είναι Θαλάσσια βιολόγος (MSc, PhD). Σήμερα εργάζεται ως Ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Η έρευνα της επικεντρώνεται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, στον Ωκεάνιο Αλφαβητισμό. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις με κριτές, περισσότερες από 60 εκπαιδευτικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε 40 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Έχει επίσης ευρεία εμπειρία στη διαχείριση έργων logistics

Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) είναι κρατικός ερευνητικός φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι οριζόντιοι στόχοι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι: 1) η διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας έτσι ώστε τα υδάτινα οικοσυστήματα να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (ρυθμιστικές, αισθητικές, πολιτιστικές) στις μελλοντικές γενιές, 2) η προαγωγή της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών και άλλων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ενέργειας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης (πρόγραμμα «HORIZON 2020»), 3) η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης, 4) η προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, 5) η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υδρόσφαιρα και την προστασία της και 6) η παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης.

Η αποστολή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

Επιτόπια, εργαστηριακή και πειραματική διεπιστημονική, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τη βιολογία, τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία σε υδάτινα οικοσυστήματα, τη διεπαφή μεταξύ υδρόσφαιρας και ατμόσφαιρας, την παράκτια ζώνη, την υδάτινη στήλη και τον πυθμένα της θάλασσας

Διατήρηση δημόσιων ενυδρείων και διάδοση πληροφοριών και γνώσης σχετικά με σημαντικά επιτεύγματα μέσω μιας ποικιλίας διοργανώσεων

 Ανάληψη συγκεκριμένων πιλοτικών μελετών και εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για συγκεκριμένα θέματα

 Εκμετάλλευση προϊόντων που παράγονται από βιολογικούς και αβιοτικούς πόρους, είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είτε μέσω επαφών με τρίτους και παροχή διαφόρων θαλάσσιων υπηρεσιών.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος της κυβέρνησης σχετικά με την πετρελαϊκή ρύπανση από θαλάσσιες δραστηριότητες και ατυχήματα, θέματα που διαμορφώνουν την πολιτική για την αλιεία, την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή της στρατηγικής στη θάλασσα.  

Ινστιτοyτο Θαλaσσιας Βιολογiας, Βιοτεχνολογiας & Υδατοκαλλιεργειvν (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.)

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο, Κρήτη και εγκαταστάσεις στην Ανάβυσσο, Αττικής και Σούδα, Χανίων. Με προσωπικό 120 ατόμων και 27 τακτικούς ερευνητές, δραστηριοποιείται στην θαλάσσια βιοποικιλότητα, την γενετική και γονιδιωματική, και τις υδατοκαλλιέργειες.