ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΝΑΣ

Ο Δρ. Κώστας Ντούνας διετέλεσε Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. – I.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την οικολογία και διαχείριση παράκτιων οικοσυστημάτων, τη θαλάσσια τεχνολογία και την ανάπτυξη καινοτομικών τεχνητών υφάλων. Υπήρξε μέλος του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (2001-2004). Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα (81). Συγγραφέας 71 διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές 70 δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Κάτοχος 6 εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βραβεύτηκε από τον ΟΒΙ για τη συμβολή του στην τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας (2002).

ιωαννησ μπρας

Ο Ιωάννης Μπρας ξεκίνησε την καριέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του ως πολιτικός μηχανικός BEng (hons) Structural Engineering with Architecture και μηχανικός διαχείρισης έργου MSc in Project Management, από το Πανεπιστήμιο του Manchester και UMIST αντίστοιχα. Μέσα από διαφορετικά πόστα ευθύνης, όπως αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και risk management στο κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων, κατάφερε να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες συνεργαζόμενος με τις μεγαλύτερες εταιρείες του συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου.

Μετά την επιστροφή του το 2002 στην Ελλάδα, εργάστηκε στην κατασκευή ακινήτων και εμπορικών κέντρων καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών project management και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών έργων.

Από το 2010 εργάστηκε στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στην αρχή ως Διευθύνων Σύμβουλος και από το 2012 ως Πρόεδρος. Κύριοι στόχοι του ήταν μεταξύ άλλων, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Λιμένος Ηρακλείου με έμφαση στην κρουαζιέρα και την ανάπτυξη σχέσεων με όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην εξωστρέφεια και πολλαπλασιαστικότητα του κομβικού αυτού λιμένα για τη Μεσόγειο.

ΘΑΝΟΣ ΔΑΙΛΙΑΝΗΣ

Ο Δρ. Θάνος Νταϊλιάνης  είναι κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Είναι θαλάσσιος βιολόγος (MSc, PhD) με έμφαση στη μελέτη της βιολογίας θαλάσσιων ασπόνδυλων, τη βιοποικιλότητα και την οικολογία των οικοσυστημάτων. Επαγγελματίας δύτης και συντονιστής επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων πεδίου, με περισσότερες από 1000 καταγεγραμμένες καταδύσεις για επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, ειδικός υποβρύχιος φωτογράφος και βιντεογράφος.ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Η Δρ Γιολάντα Κουλούρη είναι Θαλάσσια βιολόγος (MSc, PhD). Σήμερα εργάζεται ως Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Η έρευνα της επικεντρώνεται στη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων Ζωνών καθώς και στον Ωκεάνιο Αλφαβητισμό. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις με κριτές και περισσότερες από 60 εκπαιδευτικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε 40 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.

Ελληνικο Κεντρο Θαλασσιων Ερευνων

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) είναι κρατικός ερευνητικός φορέας που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι οριζόντιοι στόχοι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι: 

  • η διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας έτσι ώστε τα υδάτινα οικοσυστήματα να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (ρυθμιστικές, αισθητικές, πολιτιστικές) στις μελλοντικές γενιές, 
  • η προαγωγή της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων βιολογικών και άλλων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ενέργειας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης (πρόγραμμα «HORIZON 2020»),
  • η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης, 
  • η προαγωγή της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, 
  • η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την υδρόσφαιρα και την προστασία της και 
  •  η παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης.

Η αποστολή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:

Επιτόπια, εργαστηριακή και πειραματική διεπιστημονική, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τη βιολογία, τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία σε υδάτινα οικοσυστήματα, τη διεπαφή μεταξύ υδρόσφαιρας και ατμόσφαιρας, την παράκτια ζώνη, την υδάτινη στήλη και τον πυθμένα της θάλασσας

Διατήρηση δημόσιων ενυδρείων και διάδοση πληροφοριών και γνώσης σχετικά με σημαντικά επιτεύγματα μέσω μιας ποικιλίας διοργανώσεων

 Ανάληψη συγκεκριμένων πιλοτικών μελετών και εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για συγκεκριμένα θέματα

 Εκμετάλλευση προϊόντων που παράγονται από βιολογικούς και αβιοτικούς πόρους, είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είτε μέσω επαφών με τρίτους και παροχή διαφόρων θαλάσσιων υπηρεσιών.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος της Ελληνικής Κυβέρνησης για θέματα σχετικά με την πετρελαϊκή ρύπανση από θαλάσσιες δραστηριότητες και ατυχήματα, τη διαμόρφωση πολιτικής  για την αλιεία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη θάλασσα.  

Ινστιτοyτο Θαλaσσιας Βιολογiας, Βιοτεχνολογiας & ΥδατοκαλλιεργειΩν (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.)

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης και ερευνητικές εγκαταστάσεις στην Ανάβυσσο Αττικής και στη Σούδα Χανίων. Με προσωπικό 120 ατόμων και 27 τακτικούς ερευνητές, δραστηριοποιείται στους τομείς της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τη γενετική και γονιδιωματική και τις υδατοκαλλιέργειες.