ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:  "KAINOTOMIKΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ - ΙΚΕ" 

HCMR SPIN-OFF:  "ARTIFICIAL REEFS INNOVATIVE APPLICATIONS - A.R.I.A."


ΑΝΑΠΤΥΞΗ KATAΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ


Μία καινοτομική πρόταση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με στόχο την προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού και τη δημιουργία πρωτότυπων Περιφερειακών Υποδομών και Δικτύων Κατάδυσης Αναψυχής στη χώρα μας

Η Α.R.I.A. είναι μια νέα spin-off Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2021 με έδρα τις Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου και έχει ως κύριο αντικείμενο την προώθηση στην αγορά της καινοτομικής τεχνολογίας/τεχνογνωσίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον τομέα της ανάπτυξης νέων μορφών Θαλάσσιου Τουρισμού και συγκεκριμένα στη μελέτη - κατασκευή Καταδυτικών Πάρκων και Αξιοθέατων Κατάδυσης Αναψυχής σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Νόμος 4688/A101/24-Μαίου-2020 - Κ.Υ.Α. 3000.0/31173/2023, ΦΕΚ 2968/5-Μαίου-2023). Η Α.R.I.A. αποτελεί μέλος του Εθνικού μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων της ΓΓΕΚ «ΕLEVATE-GREECE.Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.E.) έχει αναπτύξει μια νέα τεχνολογία που προστατεύεται σήμερα με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 7 Μεσογειακές χώρες. Στόχος μας είναι η δημιουργία υποθαλάσσιων πάρκων κατάδυσης αναψυχής χρησιμοποιώντας καινοτομικά τεχνητά ενδιαιτήματα - καταφύγια θαλάσσιων οργανισμών - στόχων, όπως ο ροφός, η στείρα, ο σαργός, η συναγρίδα, το μουγκρί, ο αστακός, κλπ. Τα τεχνητά ενδιαιτήματα «μιμούνται» τα λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και κυρίως την αισθητική του μεσογειακού υποβρύχιου τοπίου (ξέρες, πάγκοι, αποχές, κλπ). Είναι μεγάλων διαστάσεων και κατασκευάζονται από ειδικού τύπου οπλισμένο σκυρόδεμα. Τοποθετούνται στον βυθό κατά ομάδες σχηματίζοντας τελικά καταδυτικές διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες αυτοδύτες – «εραστές» της κατάδυσης αναψυχής. Το τελικό αποτέλεσμα που προκαλούν, εξαιτίας της τοπικής αύξησης της ποικιλότητας και αφθονίας των θαλάσσιων οργανισμών, που αρχικά προσελκύονται και στη συνέχεια ζουν σχεδόν αποκλειστικά στις τεχνητές καταδυτικές οάσεις, είναι η αύξηση του καταδυτικού ενδιαφέροντος των επισκεπτών για εξερεύνηση, επιμόρφωση και αναψυχή κολυμπώντας μέσα στο φαντασμαγορικό περιβάλλον ενός «ενυδρείου» στην ανοιχτή θάλασσα.


Copyright ©    ARIA – ARTIFICIAL REEFS INNOVATIVE TECHNOLOGIES

O Τεχνοβλαστός A.R.I.A. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 από μία μικρή ομάδα Ερευνητών με στόχο την προώθηση της καινοτομικής τεχνογνωσίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και παράλληλα την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τον Καταδυτικό Τουρισμό. Ο Τεχνοβλαστός περιλαμβάνεται στο Εθνικό μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATE-GREECE του Υπουργείου Ανάπτυξης.

H A.R.I.A. αναπτύσσει στενή συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εφαρμογή καινοτομικής τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων Καταδυτικών Πάρκων και Αξιοθέατων Κατάδυσης Αναψυχής.  

Επίσης, συμμετέχει ως εταίρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα R&Ι με στόχο την ανάπτυξη και επίδειξη νέων καινοτομικών τεχνολογιών, την παράκτια αλιευτική διαχείριση, την εκτατική θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια σε συνδυασμό με υπεράκτια αιολικά πάρκα καθώς και σύγχρονες εφαρμογές Γαλάζιας Ανάπτυξης.


Τι κανουμε


Τα πλεονεκτΗματα ΚαταδυτικΩν Υποδομων Αναψυχης με εφαρμογη της καινοτομικης τεχνολογιας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:

  • Προσφέρουν προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος με ταυτόχρονη ενίσχυση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και σημαντική αύξηση των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων.
  • Η ταχύτατη εποίκιση των επιμέρους ενδιαιτημάτων - καταφυγίων των ΤΥ με κορυφαίους καταναλωτές (πχ. διάφορα είδη ροφών) έχει ευεργετικές συνέπειες στον από πάνω προς τα κάτω (top-down control) έλεγχο των πληθυσμών ξενικών ειδών (Γερμανός, Λαγοκέφαλος, Λιονταρόψαρο, κλπ.)
  • Η εγκατάσταση τους ακόμη και σε υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά παράκτιες περιοχές συμβάλλει στην αναβάθμισή και προστασία τους
  • Μπορούν να εγκατασταθούν πλησίον των μεγάλων τουριστικών/αστικών κέντρων γεγονός που προσφέρει εύκολη πρόσβαση και έλεγχο της καταδυτικής δραστηριότητας
  • Παρέχουν ασφάλεια και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων για τη μετάβαση - επιστροφή των επισκεπτών - δυτών
  • Καταλαμβάνουν θαλάσσιο χώρο μικρής έκτασης (συνήθως 30 με 100 στρέμματα)
  • Εξασφαλίζουν την αποδοχή και ταυτόχρονα τα οφέλη μιας αρμονικής συνύπαρξης με άλλους τελικούς χρήστες της παράκτιας ζώνης εγκατάστασής (ανάπτυξη αμοιβαίων επιχειρηματικών συμφερόντων)
  • Προσφέρονται για την ανάπτυξη πρόσθετων θαλάσσιων οικοτουριστικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, άσκησης και ψυχαγωγίας

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πειραματικές μονάδων τεχνητών υφάλων εγκαταστημένες σε βάθος 20 μέτρων, 6 μήνες μετά την αρχική πόντιση τους στον πυθμένα (www.ubpc.hcmr.gr)