ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονική τεκμηρίωση της καινοτομικής τεχνολογίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. “Όαση Κατάδυσης Αναψυχής με Τεχνητούς Υφάλους»

 Α. Δημοσιευμένες Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές, Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες,  Διδακτορικές Διατριβές. 

 • Koulouri P., A. Mogias C. Dounas, 2022. A survey investigating naturoid artificial reefs as a tool for sustainable marine eco-tourism. Back to the Future: Reconfiguring the Travel Industry? 12th International Conference on Tourism (ICOT), 22-25 June 2022, Rethymnon, Crete (oral presentation) 
 • Koulouri P., A. Mogias C. Dounas, 2022. A Survey Investigating Naturoid Reefs as a Tool for Sustainable Marine Ecotourism. Journal of Marine Science and Engineering. 10, 1080. 9p., doi.org/10.3390/jmse10081080
 • Rallis I., C. Chatzigerogiou, M. Florido et al. 2022. Early Succession Patterns of Benthic Assemblages on Artificial Reefs in the Oligotrophic Eastern Mediterranean Basin. Journal of Marine Science and Engineering. 10:620., 15p., doi: 10.3390/jmse10050620
 • Androulakis D, Dounas C., Banks A., Magoulas A., D. Margaris 2020. An Assessment of computational fluid dynamics as a tool to aid the design of the HCMR-ArtificialReefsTMdiving oasis in the Underwater Biotechnological Park of Crete. Sustainability, 12(12): 4847, doi: 10.3390/su12124847 
 • Ανδρουλάκης Δ. 2020. Υπολογιστική διερεύνηση ροϊκού πεδίου Tεχνητών Yφάλων με παράλληλη διερεύνηση της θαλάσσιας θερμοκρασίας στην παράκτια ζώνη από in-situ και δορυφορικές μετρήσεις. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, 132 σελ. 
 • Dailianis Τ., C. Dounas, D. Androulakis, V. Gerovasileiou, I. Glampedakis, G. Skouradakis, G. Chatzigeorgiou, P.Koulouri, A. Magoulas, 2019. The Underwater Biotechnological Park of Crete, a multi-use experimental platform in the Eastern Mediterranean, 5 th European
  Conference on Scientific Diving, Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland, April 2019.
 • Dounas C., Skouradakis G., Androulakis D., Koulouri P., 2018. An experimental approach for measuring occupancy at size and shape of artificial shelters for reefdwelling fishes: the case of Dusky Grouper, 12thPanhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries,
  Ionian University, Corfu, Greece, 30 May-3 June 2018.
 • Rallis I., Sedano F., Florido M., Chatzigeorgiou G., Dailianis T., Tsiamis K., Dounas C., Gkelis S., Gerovasileiou V., 2018. Baseline survey of sessile benthos on artificial reefs deployed in the Underwater Biotechnological Park of Crete: preliminary results. 12thPanhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Ionian University, Corfu, Greece, 30 May-3 June 2018
 • Dounas C., 2018. Recreational Diving Park Innovations. Match & Develop a start-up WORKSHOP , National Bank of Greece, Business Seeds, Heraklion 23-25 February 2018. 
 • Florido M., Sedano F., Rallis I., Chatzigeorgiou G., Plaiti W., Dailianis T., Dounas C., Gerovasileiou V., G. Chatzigeorgiou, 2018. Macrofaunal assemblages on artificial reefs deployed in the Underwater Biotechnological Park of Crete: preliminary results. 12th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Ionian University, Corfu, Greece, 30 May-3 June 2018. 
 • Dounas C., D. Androulakis, T. Dailianis, P. Koulouri, 2016. Recreational Diving Oasis with Artificial Habitats, Mediterranean Science Commission, 41st CIESM Congress, Kiel Germany, 12-16 September 2016. 
 • Androulakis D., C. Dounas, D. Margaris, 2016. Observations on Local Scour and Embedment by Bottom Currents of Experimental Artificial Reefs Deployed in the Underwater Biotechnological Park of Crete, Proceedings of International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, 7th IC-SCCE, Athens Greece, 6-9 July. 
 • Androulakis D., Dounas C., D. Margaris, 2015. The Seafloor Observatory of the Underwater Biotechnological Park of Crete, Proceedings of International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, 6 th IC-EpsMsO, Athens Greece, 8-11 July. 
 • Dounas C., D. Androulakis, P. Koulouri 2015. Artificial Reefs and Diving Tourism, International Symposium “Marine Protected Areas in Greece and the Mediterranean: Designing for the Future by Applying Lessons Learnt from the Past”, Zakynthos, Greece, 4-6 December 2015
Β. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Patent title: “Recreational Diving Oasis with Artificial Reefs”. Inventor: Dr  Costas   Dounas, Ηellenic Center Marine Research (HCMR) Applicants: Dr  Costas  Dounas  and Hellenic Center Marine Research (HCMR)

1. FINAL CERTIFICATES: Greek Patent, GR-1009024/08-05-2017, Hellenic Industrial Property Organization (OBI). Patent Cooperation Treaty, WO2017/081495/18-05-2017(PCT), World Intellectual Property Organization (WIPO). European Patent, ΕΡ3374569 (designated states: Croatia, Spain, France, Italy, Malta, Cyprus and Turkey).

2. APPLICATION: United States Patent Office, US2018/0317462A1, USPTO

ΕΡΓΑ ΤΗΣ A.R.I.A. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ